logo-nursing

หนึ่งในบ้านที่แสนอบอุ่น
ฝากคนรักของคุณให้เราดูแล

พันธกิจ
  1. ให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ ฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากร ดูแลผู้สูงอายุโดยทีมงานมืออาชีพ
  2. นำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาใช้ประกอบการดูแล เพื่อยกระดับการบริการที่ดีสร้างความมั่นใจในการบริการที่ดีสร้าง ความมั่นใจในการบริการให้กับลูกค้า
  3. รักษามาตฐานการให้บริการให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
  4. ปลูกฝังบุคลากรให้มีความรัก และเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและผู้สูงอายุและนำ ไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
image
ทีมงาน
google-map
ติดต่อเรา
ช่องทางการติดต่อ ท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท เฮลธ์แคร์

1/220 หมู่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

ช่องทางการติดต่อ ท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท เนอร์สซิ่งโฮมส์

358/1-2 หมู่ 2 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

TOP Expert Health Care ดูแลผู้สูงอายุ
@topexpert
https://topexperthealthcare.com/nursing
message