วัยเก๋า . . . ป้องกันไวรัส "โคโรน่า" อย่างไรให้ปลอดภัยในวัยนี้
“ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ... ” คำสั้น ๆ แต่มีความหมาย เพื่อจะบอกว่า ขณะที่ ไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า ขณะที่เริ่มระบาดไปทั่วโลก สิ่งที่กล่าวมา คือ เกราะป้องกันตัวเองที่สามารทำได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องมีตัวช่วย แต่เมื่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่โรคนี...
Read more